Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Jednostrani raskid ugovora

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru (račun), odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014) na mail nakon izvršene narudžbe, ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Rok za jednostrani raskid Ugovora počinje teći od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed-

Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se ovdje.

Korisnik ispunjeni obrazac za jednostrani raskid ugovora priloži s računom (ili kopijom računa) uz proizvod koji želi vratiti. Proizvod i kutija u kojem se proizvod nalazi moraju biti bez vidljivih znakova korištenja i bez oštećenja. Svi djelovi proizvoda moraju biti u kompletu i bez oštečenja.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora poslati proizvod u roku od 14 dana od zaprimanja proizvoda, na adresu: Relax obrt, Strada Contessa 13a, 52466 Novigrad. Proizvod ne smije biti poslan na trošak Relax obrta, takve pošiljke se neće preuzeti i vratiti će se korisniku na adresu.

Povrat novca bit će uplaćen na IBAN broj računa koji navedete u obrascu za jednostrani raskid ugovora. Povrat novca Relax obrt može izvršiti tek nakon što proizvod bude vraćen na adresu sa svim dijelovima, bez oštećenja kutije i proizvoda. Povrat novca vrši se u periodu od maksimalno 30 dana nakon zaprimanja vraćenog proizvoda, ukoliko su svi uvjeti za jednostrani raskid ugovora ispunjeni.

Close ✕

Cijena

Filteri